Hopp til innhold

Forhandler

Min Reklamasjon er et norsk selskap –med spesialkompetanse innen norsk forbrukerkjøpslov og avtalerett, spesialisert på tekniske og kapitalvarer av høy verdi, som bil, bobil, caravan og båt.

Min Reklamasjon er et norsk selskap –med spesialkompetanse innen norsk forbrukerkjøpslov og avtalerett, spesialisert på teknisk kompliserte kapitalvarer av høy verdi, som blant annet bil, bobil, caravan, båt og MC.

Min Reklamasjon håndterer reklamasjoner på vegne av forhandlere og profesjonelle salgsledd. Forbrukeren som reklamerer får sine lovmessige krav ivaretatt med en rask og korrekt behandling ut fra en fagmessig og juridisk vurdering. Forhandler og salgsledd sparer tid og ressurser, og sikrer korrekt reklamasjonsbehandling ved å få sine reklamasjoner vurdert eksternt av Min Reklamasjon.

Reklamasjoner registreres av forbruker i en forhandlertilpasset portal der relevant informasjon for saken innhentes for behandling.

Målet er at kundeforholdet mellom kjøper og selger, gjennom korrekt behandling styrkes. For å oppnå dette er det avgjørende at forbruker får vurdert sin reklamasjon raskt, korrekt og i henhold til gjeldende rett (Forbrukerkjøpsloven, Kjøpsloven, rettspraksis og Fabrikkgarantier). Selger/forhandler forholder seg til avgjørelsene Min Reklamasjon tar, og har ansvar for at forhold som utgjør mangler blir rettet, og at andre forhold blir forsøkt løst i dialog med kunde.

Prosessen skal være så enkel som mulig for forbruker som skal reklamere. Den skal også fange opp all relevant informasjon rundt forholdet det reklameres på, for at de lovmessige forholdene rundt reklamasjonen raskest mulig kan avklares.